لابیاپلاستی با لیزر بهتر است یا جراحی
تماس با پزشک