به مرور زمان و با بالا رفتن سن، تغییراتی در بدن...